Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Deski naszej sceny w sali kinowo-teatralnej zostały oświetlone! Tym samym zakończyliśmy doposażenie obiektu w ramach zadania „Kurtyna w górę! – zakupy wyposażenia dla rozwoju działalności teatralno-scenicznej OKSiBP w Cieplewie”, realizowanego dzięki dofinasowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dziś zostało zamontowane nowe oświetlenie. Zakupiono mędzy innymi 12 reflektorów wraz ze sterownikami. Dzięki dofinansowaniu MKiDN w kwocie 45 tys. zł już wkrótce ujrzymy repertuar OKSiBP w nowej oprawie scenicznej – świetlnej i nagłośnieniowej.

Sala kinowo-teatralna w Cieplewie - widok ogólny

Sala kinowo-teatralna w Cieplewie - fotele i ekran

mkidn_01_cmyk