Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

OKSiR Cieplewo zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty artystyczne pod hasłem: „W glinie zaklęte”, realizowane w gminach Pruszcz Gdański i Pszczółki.

To efekt podpisania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowy o dofinansowanie operacji „W glinie zaklęte - warsztaty ceramiki dla dzieci i młodzieży z gmin Pruszcz Gdański i Pszczółki, czyli poszukiwanie figuratywnych symboli, identyfikujących i promujących miejscowości obszaru LGD "Trzy Krajobrazy”.


Projekt operacji został wybrany do realizacji w ubiegłorocznym konkursie grantowym na dofinasowanie tzw. Małych Projektów programu LEADER przez Lokalną Grupę Działania "Trzy Krajobrazy". Dzięki temu z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku Ośrodek OKSiR otrzyma na realizację operacji ponad 15 tys. zł.

Projekt przedsięwzięcia obejmuje dwa zadania: realizację warsztatów ceramiki i publikację kalendarza promującego walory turystyczne obszaru LGD Trzy Krajobrazy. Warsztaty ceramiki zostaną przeprowadzone w styczniu 2014 r. (harmonogram poniżej). Zajęcia będą bezpłatne dla uczestników. Odbędą się w 12 wsiach gminy Pruszcz Gdański oraz w gminie Pszczółki. Chętni - osoby w wieku 5-16 lat - mogą już zgłaszać się do świetlic w swoich miejscowościach. Zapisy prowadzą panie świetliczanki (W Cieplewie zajęcia odbędą się w siedzibie OKSiR przy ul. Długiej 20A. Zapisy w Biurze Obsługi Klientów, tel. 58 682 85 78 wew. 1). Liczba miejsc jest ograniczona - przyjęciu będzie decydować kolejność zapisów.

- Uczestnicy będą mieli okazję poznać nową dla nich technikę ceramiki, na co dzień niedostępną w ramach zajęć przedszkolnych czy lekcji w szkole - zdradza instruktor Agnieszka Michalczyk, która poprowadzi zajęcia.

- Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie też przybliżenie dzieciom i młodzieży lokalnej specyfiki poszczególnych miejscowości, w których będą odbywały się warsztaty - wyjaśnia Grzegorz Cwaliński, dyrektor OKSiR Cieplewo. - Chcielibyśmy, by szeroko rozumiane atrakcje z naszej małej ojczyzny stały się dla dzieci i młodzieży inspiracją do twórczego działania artystycznego.

Tematem warsztatów będzie bowiem poszukiwanie cech wyróżniających konkretne wsie spośród innych miejscowości regionu i w efekcie stworzenie ceramicznych przedstawień figuratywnych - symboli, charakteryzujących dane miejscowości. Przedstawienia te organizatorzy chcą wykorzystać do promocji lokalnych walorów. Dlatego inspiracją dla uczestników zajęć będą miejscowe zasoby przyrodnicze, warunki geograficzne oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe poszczególnych wsi, w oparciu o bogatą różnorodność obszaru LGD Trzy Krajobrazy (np. Szlak Bursztynowy, Pomorski Szlak Cysterski, Obszary Chronionego Krajobrazu: „Żuław Gdańskich” (ze szlakiem Śladami Menonitów) i „Doliny Raduni” (ze szlakiem elektrowni wodnych).

Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady wyrobu ceramiki, rozrysują własne projekty i wyrzeźbią je w glinie oraz przygotują koncepcje kolorystyczną swoich prac. Po zakończeniu zajęć rzeźby trafią do pracowni plastycznej w OKSiR Cieplewo, gdzie zostaną poddane procesowi suszenia. Kolejnym etapem będzie wypalenie prac w specjalnym piecu. Na koniec rzeźby zostaną oszkliwione i ponownie wypalone. Z poszczególnych miejscowości zostaną wybrane najlepsze prace, które zostaną sfotografowane i opublikowane w kalendarzu, przedstawiającym walory krajobrazowe i turystyczne obszaru LGD Trzy Krajobrazy.
 

warsztaty ceramiki

 

TERMINARZ WARSZTATÓW „W GLINIE ZAKLĘTE”

PONIEDZIAŁEK
27 stycznia 2014 – GODZ. 9:30-11:30 JUSZKOWO
27 stycznia 2014 – GODZ. 13:00-15:30 BOGATKA
27 stycznia 2014 – GODZ. 16:00-19:00 WIŚLINA

WTOREK
28 stycznia 2014 – GODZ. 9:00-12:00 LĘDOWO
28 stycznia 2014 – GODZ. 12:30-15:30 MOKRY DWÓR
28 stycznia 2014 – GODZ. 16:00-19:00 ROKITNICA

ŚRODA
29 stycznia 2014 – GODZ. 9:00-12:00 ŻUKCZYN
29 stycznia 2014 – GODZ. 12:30-15:30 JAGATOWO
29 stycznia 2014 – GODZ. 16:00-19:00 ŻUŁAWA

CZWARTEK
30 stycznia 2014 – GODZ. 9:00-12:00 STRASZYN
30 stycznia 2014 – GODZ. 14:00-17:00 CIEPLEWO

PIĄTEK
31 stycznia 2014 – GODZ. 9:00-12:00 ŁĘGOWO
31 stycznia 2014 – GODZ. 14:00-17:00 RÓŻYNY
CIEPLEWO_1747
W ramach podobnych akcji OKSiR  zrealizował już m.in. warsztaty Aktywni wobec sztuki – plenery artystyczne, Średniowieczne inspiracje – warsztaty linorytu, Na bursztynowym szlaku - warsztaty animacji filmowej(na zdjęciu warsztaty w Cieplewie), w których uczestniczyło w sumie kilkuset młodych mieszkańców gmin Pruszcz Gdański
i Pszczółki
.