Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

KONWERSJA LOGO MKIDN POST WWW

OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański znalazł się w gronie 200 instytucji z całego kraju - beneficjentów pierwszej edycji projektu systemowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nasz wniosek Kultura XXI wieku - tworzymy ją razem! w konkursie grantowym Narodowego Centrum Kultury (NCK) zajął 14 pozycję na liście laureatów. Przyznano nam dofinansowanie w wysokości 170 tys. 100 zł.

Przeprowadzony wiosną 2021 r. nabór do programu zgromadził w sumie 1221 wniosków. 1019 z nich pozytywnie przeszło ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców. Domom, centrom i ośrodkom kultury z całej Polski przyznano łącznie 26 430 500 złotych. Środki te przeznaczono na wzmocnienie kompetencji i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, a także na doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub on-line.

Wartość projektu Kultura XXI wieku - tworzymy ją razem! wyniosła ostatecznie 201 291,53 tysiące złotych. W ramach tej kwoty do końca sierpnia 2022 r. ośrodek zrealizował:

  • 6 szkoleń podnoszących kompetencje 11 pracowników m.in. w zakresie: produkcji i postprodukcji filmowej, fotografii cyfrowej i cyfrowej obróbki plików, obsługi oprogramowania graficznego, archiwizacji zasobów cyfrowych oraz wielokamerowej realizacji materiałów audio-wideo i streamingu,
  • zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania m.in. na potrzeby mobilnego studia nagrań, umożliwiającego rejestrację audio-wideo i realizację transmisji internetowych; w tym sprzętu komputerowego do prowadzenia edukacji kulturalnej on-line i pojemnego serwera na potrzeby archiwum cyfrowego.

Ponadto dostosowano materiały opublikowane na stronie internetowej ośrodka do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a kilkuosobowa grupa pracowników merytorycznych OKSiBP wzięła udział w cyklu bezpłatnych szkoleń stacjonarnych i on-line (w tym webinarów) organizowanych przez operatora projektu - NCK.

Realizacja projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19. Pozwala samorządowym instytucjom kultury wzmocnić kompetencje umożliwiające przeniesienie standardowej oferty do sieci lub ucyfrowienie statutowych zadań związanych z animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma zapewnić ciągłość funkcjonowania lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości działania nie tylko w warunkach pandemii.

Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury, jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Grafka: materiał ze strony https://www.nck.pl/