Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

„Trzy Krajobrazy w galerii sztuki - wyposażenie galerii wystawienniczej Kaloryfer w Cieplewie i organizacja wystaw prezentujących dorobek lokalnych twórców” – to kolejna operacja zrealizowana w 2014 r. dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. Za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z budżetu Unii Europejskiej (w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) otrzymaliśmy 13.284,80 zł.
Inicjatywa obejmowała wyposażenie pomieszczeń ośrodka w meble i nowoczesne urządzenia wystawiennicze umożliwiające stworzenie profesjonalnej galerii sztuki i organizację cyklu 6 wystaw i wernisaży.
W pierwszym etapie operacji zakupiono sprzęt do galerii sztuki Kaloryfer w ośrodku. Pomieszczenie zostało doposażone w system wystawienniczy oraz aluramy do prezentacji np. grafiki czy fotogramów, a także meble dla gości: hokery i krzesła oraz stoliki i stoły, na których można prezentować np. rękodzieło.
Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu było zorganizowanie 6 wystaw prezentujących dorobek lokalnych twórców. Były one eksponowane do grudnia 2014 r., w tym m.in.: wystawa fotogramów poświęconych polskiej kinematografii, „Mały twórca” obejmująca prace dzieci – uczestników warsztatów plastycznych prowadzonych w ośrodku. Ponadto prezentowaliśmy wystawy rysunku, malarstwa Urszuli Cwalińskiej i Katarzyny Falkowskiej, wystawę „Pejzaż inspirowany” ukazującą obrazy Małgorzaty Zabłudowskiej i fotogramy jej syna, Piotra.
Dzięki doposażeniu obiektu powstała nowoczesna galeria sztuki - właściwa przestrzeń do promocji i organizacji lokalnej twórczości kulturalnej, tj. stałe miejsce, w którym artyści i rękodzielnicy znaleźli optymalne warunki do prezentacji swego dorobku i w którym do chwili obecnej odbywają się cykliczne wystawy tematyczne, indywidualne i zbiorowe.

Otwarcie galerii Kaloryfer

1
2
3
4
5
6

940 626 fit docrj nfkszxyxmryp dbqvyf