Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański (dalej jako Biblioteka) umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów poprzez usługę „Książka na telefon”.

2. Usługa realizowana jest w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki.

3. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne bądź niemające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie gminy wiejskiej Pruszcz Gdański. Wyłączone z akcji są osoby przebywające w izolacji lub kwarantannie.

4. W ramach usługi „Książka na telefon” dostawy i odbiory są bezpłatne.

5. Prawo korzystania z usługi ,,Książka na telefon” nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej obowiązującej w całej sieci Biblioteki.

6. Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest zapisanie się do Biblioteki.

7. Książki można zamawiać telefonicznie w filii Biblioteki położonej najbliżej miejsca zamieszkania osoby zamawiającej, w godzinach otwarcia placówki.

8. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników filii Biblioteki nie częściej niż raz na 4 tygodnie.

9. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu. Należy telefonicznie zgłosić chęć zapisu do Biblioteki w najbliższej placówce, a następnie wypełnić deklarację dostarczoną przez bibliotekarza. Przy kolejnej wizycie bibliotekarz dostarczy kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez Bibliotekę, określa Regulamin Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 4 pozycje książkowe lub audiobooki. Istnieje możliwość zwiększenia limitów wypożyczeń.

2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i czasopism.

§ 4. PRZEPISY KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

2. Bieżące komunikaty adresowane do Czytelników umieszczane są na stronie www.kulturatutaj.pl oraz w poszczególnych filiach.

3. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.kulturatutaj.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach OKSiBP.