Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Aleksandra Paprot-Wielopolska była kolejną gościnią Biblioteki na Żuławach w ramach cyklu Opowieści o Żuławach. Autorka książki pt. „Żuławy i Powiśle. Kształtowanie tożsamości lokalnych i regionalnych po 1989” zaprezentowała uczestnikom spotkania historię migracyjną obecnych mieszkańców regionu.

Opowiadała o roli instytucji, organizacji formalnych, nieformalnych, lokalnych pasjonatów w tworzeniu tutejszej kultury.

Spotkanie odbyło się w kameralnym gronie osób zainteresowanych Żuławami, tożsamością kulturową, zwłaszcza tym jej aspektem, który powiązany jest z miejscem i potrzebą zakorzenienia kolejnych pokoleń Żuławiaków. Prezentacja oraz otwartość na dyskusję naszej gościni sprowokowała wiele pytań, które nie pozostały bez odpowiedzi. Aczkolwiek temat tożsamości, odtwarzania lub tworzenia nowej kultury regionalnej, szerokiego jej pojmowania, pozostaje wciąż otwarty. Nowe czasy tworzą nie tylko nowe możliwości, ale również potrzeby i motywacje. Przyglądamy się im, reagujemy, ale również je wykorzystujemy. Tożsamość coraz częściej jest przedmiotem wyboru, a wybór jest coraz trudniejszy. Zdefiniowanie terytorium, z którym silnie się utożsamiamy, w globalnym świecie wydaje się coraz częściej pewną abstrakcją, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Z drugiej strony potrzeba przynależności, również w sensie przestrzeni, jest wciąż silna.

Aleksandra Paprot-Wielopolska jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Etnolożką/ antropolożką kultury i kulturoznawczynią. Adiunktem w Zakładzie Etnologii Polski i Antropologii Historii (Instytut Antropologii) Uniwersytetu Gdańskiego. Pracowała jako starszy specjalista w Dziale Badawczym Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” – Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, w latach 2013-2019 była wiceprezeską Stowarzyszenia „Kochamy Żuławy”. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (w tym Sekcji Stroju Ludowego oraz Sekcji Ukrainoznawczej). Jest także sekretarzem redakcji Atlasu Polskich Strojów Ludowych. Współpracuje z Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydarzenie odbyło się w ramach realizacji inicjatywy lokalnej czytelniczek Ireny Mróz oraz Magdaleny Wysockiej w projekcie OKSiBP „Kierunek – Kulturalne Żuławy”

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025

Aleksandra Paprot-Wielopolska podczas prelekcji w Bibliotece na Żuławach
Aleksandra Paprot-Wielopolska podczas prelekcji w Bibliotece na Żuławach
Aleksandra Paprot-Wielopolska z uczestnikami spotkania w Bibliotece na Żuławach