Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Zapraszamy w poniedziałek, 27 października 2014 r., na promocję książki Niebieskie neony. Spotkanie odbędzie się o godz. 18.00 w sali kinowo-teatralnej im. Władysława Starewicza.

W programie poezja śpiewana Elżbiety Kruglik oraz wystawa twórców z gminy Pruszcz Gdański. Wstęp wolny.

PLAKAT NN

W antologii Niebieskie neony znalazły się m.in. wiersze, reprodukcje fotogramów, malarstwa i grafiki, fotografie rzeźb autorstwa artystów zarówno wciąż aktywnych twórczo, jak i tych, po których pozostały już tylko ich dzieła...

"Niniejsza antologia obejmuje swoim zasięgiem autorów realizujących się poprzez słowo poetyckie, zamieszkałych na terenie powiatu gdańskiego. Obejmuje swoim zasięgiem lata sześćdziesiąte XX wieku do dnia dzisiejszego tj. 54 lata. Ponad pół wieku. Nie jest to bynajmniej li tylko dokumentacja tego okresu. Zawiera ona w sobie również inne formy wypowiedzi – malarstwo, rzeźbę, grafikę, fotografię artystów zarówno profesjonalnych jak i amatorów, lokalnych twórców. To właśnie oni, często niedostrzegani, niedoceniani przez lokalne środowisko, tworzą naszą tożsamość i dziedzictwo. Ciągłość historyczną. Kształtują nasze związki z tą ziemią. Autorów wiąże m.in. druk w czasopiśmie społeczno-kulturalnym „Więzi” wydawanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin, udział w lokalnych konkursach poetyckich, konkursy Osiedlowego Klubu Kultury „M-6” i Miejskiego Domu Kultury w Pruszczu Gdańskim*, konkursy poetyckie im. Aleksandra Klimiuka Biblioteki Publicznej w Straszynie, konkursy poetyckie o rzeźbę Zygmunta Bukowskiego Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu czy też obecność w serii wydawniczej „Wspieramy naszych twórców” Ośrodka Kultury i Sportu w Cieplewie. Zamieszczamy również wiersze autorów obecnych wśród nas np. podczas zabaw, wesel, jubileuszy, festynów, rajdów, obozów, biwaków. Wiersze autorów już uznanych, w dorobku których znajduje się już wiele pozycji książkowych, mających za sobą debiuty prasowe jak i debiutujących na łamach tej antologii. Laureatów ogólnopolskich konkursów poetyckich. Artystów związanych onegdaj z Przeglądem Dorobku Kulturalnego Powiatu Gdańskiego „Cudze chwalicie – swego nie znacie” a skupionych obecnie, przynajmniej częściowo, w Stowarzyszeniu Twórców „Przystanek Sztuka” w Straszynie. Są to twórcy mieszkający wśród nas. W tym samym bloku na osiedlu, w domu obok, na naszej ulicy. Osobiście odczuwam pewien niedosyt obecności naszych twórców w życiu kulturalnym naszego powiatu. Myślę, że niniejsza publikacja, chociaż w części wypełnia tę lukę." - pisze w posłowiu do publikacji Roman Ciesielski, który dokonał wyboru prac do antologii, całość zredagował i opracował graficznie. 

Tytuł ukazał się staraniem: Stowarzyszenia Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin, a wydało Wydawnictwo „Oskar” Maszoperia Literacka w Gdańsku.