Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Grafika ilustracyjna

Ogłaszamy konkurs na realizację lokalnych inicjatyw kulturalno-edukacyjnych. Do udziału w nim zapraszamy mieszkańców żuławskich miejscowości gminy Pruszcz Gdański. Czekamy na pomysły na atrakcyjne warsztaty, zajęcia, spotkania, wystawy, koncerty, imprezy czy konkursy. Premiowane będą inicjatywy promujące żuławską część gminy, zgłaszane przez młodzież i dla niej realizowane.

Konkurs to element zadania „Kierunek - Kulturalne Żuławy”, realizowanego w ramach projektu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury, a dofinansowane jest ono ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Celem programu jest wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca”, jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w dziedzinie szeroko rozumianej kultury.

Część budżetu zadania „Kierunek - Kulturalne Żuławy”, w wysokości 28 tys. zł została przeznaczona na realizację minimum trzech inicjatyw kulturalno-edukacyjnych, zaproponowanych przez mieszkańców żuławskiej części gminy Pruszcz Gdański. Inicjatywy mogą być realizowane w postaci warsztatów, zajęć, spotkań, wystaw, koncertów, imprez, konkursów itp. Premiowane będą te zgłaszane przez młodzież, realizowane dla młodzieży, promujące region żuławskiej części gminy.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie? Można zgłosić projekt, który zostanie sfinansowany z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To realna szansa, by zrealizować własny pomysł na ciekawą inicjatywę skierowaną do lokalnej społeczności. To może być Twój wkład w rozwój biblioteki, lokalnej społeczności oraz szeroko rozumianego czytelnictwa!
Kto może złożyć wniosek? W konkursie na inicjatywę oddolną może wziąć udział każdy mieszkaniec żuławskiej części gminy, który ukończył 13 lat i grupy nieformalne. To również szansa dla młodzieży, która będzie mogła zgłosić i z naszą pomocą zrealizować własne pomysły!

Przed zgłoszeniem projektu należy zapoznać się z dostępnym poniżej regulaminem konkursu i załącznikami, a w szczególności z wykazem kosztów kwalifikowanych i kryteriami oceny.

Termin składania wniosków: 31 marca 2023 r. Decyduje data wpływu wniosku do OKSiBP w Cieplewie lub Biblioteki na Żuławach w Wiślinie, a nie data wysłania wniosku.

Dokumenty do pobrania: