Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

We wtorek, 15 października 2019 r., w sali kinowo-teatralnej OKSiBP Cieplewie odbyła się premiera spektaklu „Tuwimowa mowa, czyli gdzie się rzepka chowa”. Jednocześnie było to zakończenie projektu pn. „Tuwimowa mowa – Młodzież dla dzieci w kulturalnej sieci.”, zrealizowanego przez Mediatekę, czyli straszyńską filię OKSiBP w Cieplewie.

Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Straszynie, tamtejsi nauczyciele oraz animatorki kultury z Mediateki. Nadrzędnym celem inicjatywy było pokazanie, jak się tworzy wydarzenie kulturalne. W tym konkretnym przypadku był to spektakl teatralny. Uczestnicy projektu nabyli nową wiedzę, zdobyli nowe umiejętności, a poprzez pracę zespołową mogli lepiej się zintegrować. Różnorodność wiekowa i kompetencyjna młodych twórców, współpraca nauczycieli, animatorów i instruktorów oraz specyfika organizacyjna projektu zaowocowały wariacją sceniczną na bazie klasycznego wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka”.

Spektakl powtórnie będzie prezentowany 23 października 2019 r. w Gminnym Przedszkolu w Straszynie, ponieważ to właśnie dzieci z tej placówki są docelowym odbiorcą przedstawienia. Powód? Niedawno, we wrześniu br., patronem straszyńskiego przedszkola został Julian Tuwim.

Projekt został realizowany w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Operatorem Programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska, a pomysłodawcą oraz realizatorem projektu była Mediateka w Straszynie.

Na zdjęciach przygotowania i premiera spektaklu: