Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Organizator festiwalu, Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, zaprasza grupy teatralne do zgłaszania spektakli adresowanych do dzieci w wieku do lat 18. Kluczowym zagadnieniem, którym będziemy się kierować w doborze przedstawień do kolejnej edycji, będzie wykorzystanie lalek, kukiełek, jawajek itp. rekwizytów związanych ze sztuką lalkarską.

Zwracać będziemy uwagę na możliwości adaptowania konkretnej produkcji do warunków plenerowych oraz na treści edukacyjne, jakie prezentują proponowane spektakle, w kontekście dziecięcej publiczności festiwalowej.

Niezbędne materiały, które należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem:
- wideo przedstawiające całość/fragment spektaklu,
- zdjęcia ilustrujące grę aktorską z lalkami teatralnymi,
- opis proponowanego przedstawienia (do 1500 znaków),
- nota dotycząca grupy teatralnej.

Termin składania aplikacji: do 28 lutego 2019 roku.

Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem: kontakt@festiwaljuszkowo.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji dotyczącej wyboru zespołu teatralnego/tytułu lub nie wybrania żadnego zgłoszonego zespołu teatralnego/tytułu.