Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym pod hasłem „Kolorowy świat, malowany świat 2015”, którego organizatorem jest Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański.

Uczestnicy mają możliwość artystycznej wypowiedzi na dowolny temat związany z ich bliższym lub dalszym otoczeniem. Konkursowe prace mogą być zarówno opisem przyrody, jak i opowieścią o autorze, jego rodzinie, szkole, domu - o wszystkim, o czym warto opowiedzieć.


Do udziału zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz uczestników pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych. Wszystkie prace (format A4, A3 lub 70 x 50 cm, technika dowolna) muszą być opisane na odwrocie (należy podać imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki, nazwa konkursu). Do prac należy dołączyć KARTĘ ZGDŁOSZENIA, stanowiącą załącznik do REGULAMINU KONKUSU (oba dokumenty do pobrania poniżej). Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą pod adres:
Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański; 83-031 Cieplewo, ul. Długa 20A,
z dopiskiem:
"Kolorowy świat, malowany świat 2015",
w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dostarczone prace nie będą zwracane. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br.


Do pobrania: