Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Pogoda nie dopisała, ale radosny nastrój owszem – w niedzielę, 12 maja, otworzyliśmy nową część stanicy wodnej w Wiślince, zrealizowaną w ramach „Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Spośród wszystkich beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Gmina Pruszcz Gdański ukończyłaprojekt jako pierwsza. Zajęło to 266 dni.

Podczas uroczystego otwarcia obiektu zastępca wójta gminy Pruszcz Gdański Daniel Kulkowski podkreślił zaangażowanie wielu instytucji, takich jak: Urząd Marszałkowski, Urząd Żeglugi Śródlądowej, Jachtklub Morki Wiślinka i in. Przy tej okazji szczególnie podziękował pracownikom Urzędu Gminy – Marzenie Maciuk i Izabeli Kicińskiej, które zajmują się pozyskiwaniem funduszy oraz Pawłowi Czajkowskiemu, kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów.

Projekt rozbudowy stanicy wodnej w Wiślince był jednym z elementów przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”, zdefiniowanego w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej „Pomorska Podróż”. Zadanie było kontynuacją inwestycji budowy stanicy przeprowadzonej również z wykorzystaniem funduszy unijnych w 2013 roku. W ramach projektu wykonano kanał dopływowy do obiektu, nabrzeże skarpowe (narzutowe) i pomost do cumowania 32 jednostek pływających wraz z jego wyposażeniem. Przeprowadzone zostały również prace podczyszczeniowe w akwenie stanicy oraz przy wejściu do kanału. Inwestycja objęła swoim zakresem także przebudowę układu drogowego wraz z wykonaniem muru oporowego, parkingu, ogrodzenia, kanalizacji deszczowej i oświetlenia obiektu.

Projekt miał na celu szersze udostępnienie odwiedzającym (mieszkańcom i turystom) dziedzictwa kulturowego i naturalnego delty Wisły oraz wzrost potencjału turystycznego Gminy Pruszcz Gdański.

Wartość projektu: 2 161 011,44 zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - 1 355 794,76 zł.

Źródło: https://www.pruszczgdanski.pl/

Warto zobaczyć: